Tilmelding til nisselegen – med to ubekendte

Som skrevet i tidligere indlæg var jeg i tvivl om hvorvidt det ville være muligt at parre nisser, når hver nisse havde et valg af niveau i to forskellige kategorier og man kunne vælge at ønske at niveauet skulle matches.

Jeg fik et tip om hvordan det kunne lade sig gøre, sålænge det ikke var et hårdt krav. Og det er det ikke. Det er ikke sikkert at alle bliver tilgodeset, men det bliver forsøgt så vidt muligt. Det afhænger jo meget af hvor mange der stiller kravet i match og hvor forskellige disse krav er.

Dette er den matematiske tanke. Den mere menneskelige er så hvad effekten egentlig vil være. En ting er følelsen af at blive delt op i A- og B-hold. Men det er der jo alligevel ingen der får at vide. En anden er forventingerne, som så kan være højere, hvis man han ønsket et match. Skuffede miner vil der altid være, men vil denne løsning gøre sandsynligheden for dem større eller mindre?

Nuvel, forsøget er i hvert fald sat i gang og jeg har noteret at det valgte niveau ikke er bindende og at matchønske ingen garantier giver. Det er meget uforpligtende det hele og kun drevet af egen motivation. Som jeg bedst kan lide det. For store forventninger er vejen til risiko for skuffelser, det ved vi muligvis alle, men logik og følelser har det nogle gange med ikke at ville samarbejde.

Nu har jeg så en uge til rent faktisk at lave match-algoritmen. Det opdaterer jeg sikkert om, om en uge minus nogle timer, kender jeg mig selv ret.