Tag Archive for Invision Power Board

Det frie rum … anarki og/eller skrive-site?

Da jeg for nogle måneder tilbage forhørte mig om hvad “man” ville bruge et domænenavn som detfrierum.dk til, endte jeg med at afprøve min egen gamle ide med at lave det til et “anarkistisk forum” – et forum hvor alle der melder sig ind automatisk får administrator-rettigheder (dog med enkelte begrænsninger).

Forummet kom aldrig rigtig i gang, sandsynligvis fordi der ikke rigtig var noget formål. Og jeg har heller ikke noget. Frihed til at gøre hvad man vil giver også frihed til at lade være.

Nu leger jeg med tanken om et andet forslag der var kommet op, nemlig at lade det være et skrive(/forfatter)-site. Ordet er frit … det frie rum.

Ideen gik på bl.a. at forummet skulle være et community for alle spirende forfattere eller dem der blot kunne lide at skrive, til fx at dele skriveopgaver, lave øvelser – fælles eller for sig, dele og give og modtage feedback (evt. i mere lukkede grupper), inspirere … og det der.

Jeg overvejer.

Kunne forummet evt. fortsat eksistere i sin anarkistisk stil? Eller ville det blive lidt noget hø hvis alle kunne omskrive alle andres historier, slette, flytte og gøre ved? (måske ikke med vilje … måske “kom man bare til”). Eller kunne det måske fungere ved at alle der kom over en eller anden grænse (baseret på enten indlæg, bestemt info/deling, manuelt, betalt eller … ) automatisk fik de rettigheder – inkl. teknisk indflydelse på opbygning af forum osv. Grænsen burde baseres på noget der gav mening i forhold til den tilknytning man følte til communitiet/forummet.

Jeg har en teori om at hvis man først har et tilhørsforhold til i et community – så ødelægger man det ikke med vilje. Og det er et faktum at indflydelse styrker tilknytningen og community-følelsen. God cirkel. På den anden side er vejen til helvede er selvfølgelig også brolagt med gode intentioner.

Udfordringer som “events”

Fra sidste log d. 23/12-2012 hvor jeg installerede et testforum

Todo:

 • forsiden skal laves om til at indeholde denne uges udfordringer i de 4 kategorier samt næste ugens udfordringer. Også brugernes egne udfordringer.
 • hvordan tilmelder man sig udfordringern? er det nok blot at gøre det løst ved at man deltager i debatten til at starte med?
 • overveje strukturen i forum: skal udfordrings-kategorierne evt. laves om fra fora til forumkategorier? Mere om dette i seperat log om opbygning
 • content/pages – hvordan fungerer det og hvordan kan jeg bruge det?


Log d. 7/1-2013

overvejelser:
udfordring som event:

 1. et modul til events, som automatisk opretter en starttråd i et bestemt forum (a.la. opskrifter).
 2. der skal være kategorier i evens svarende til kategorierne i udfordringern
 3. En bruger skal kunne tilmelde sig et event.
 4. Et event skal kunne løbe fx en uge
 5. Nogle grupper skal kunne oprette events (featured “udfordrere”) – til at starte kun mig
 6. i en kategori skal alle kunne oprette events (brugernes egne)

http://community.invisionpower.com/topic/369270-download-sd33-calendar-event/
– kræver ip.calendar … instaler denne som app (Har allrede købt i anden forbindelse)

Calendar settings ændret  ACP → Other Apps → Calendar Settings:
fødselsdage vises ikke, kalender starter på en mandag, datoform,  vis begivenheder en uge frem

Calendar Management: giver mulighed for flere kalendere – yay! Lige hvad jeg skulle bruge. Nu kan der komme en kalender pr. kategori (Karma, Livsstil, Økonomi, Viden).

ip.calendar klarer både punkt 2, 4, 5, og 6.

ip.calendar enabled og mod installeres som hook:
ACP → System tab → Applications & Modules → Manage Hooks → Install Hook → upload sd33_ce.xml

Nu er punkt 3 også klaret.

Todo:

 • Tilbage står at begivenhederne skal streames ud til forum i hver deres. Kan det mon klares med rss?

Samt fra sidst: 

 • forsiden skal laves om til at indeholde denne uges udfordringer i de 4 kategorier samt næste ugens udfordringer. Også brugernes egne udfordringer.
 • overveje strukturen i forum: skal udfordrings-kategorierne evt. laves om fra fora til forumkategorier? Mere om dette i seperat log om opbygning
 • content/pages – hvordan fungerer det og hvordan kan jeg bruge det?
Dvs visningen og hele systemet være mere intuitiv.

Muligheder at undersøge til næste gang:

Calendar Topics ($12)
http://community.invisionpower.com/files/file/5751-hsc-calendar-topics/
+ kræver denne ($20)
http://community.invisionpower.com/files/file/5165-hsc-calendar-template-system/

- disse klarer streaming i topics i fora – købt … done and done! (fortsættelse følger

RSS Management
http://community.invisionpower.com/files/file/5276-rss-management-application/
Enhanced Calendar view
http://community.invisionpower.com/files/file/5565-enhanced-calendar-list-view/

Latest Calendar
http://community.invisionpower.com/files/file/2295-ah30-latest-calendar-events-hook/

 

 

Member Teams -> Social Groups del III

Jeg har testoverført data fra det gamle ibf_team (en gruppe) og ibf_team_members (og dets medlemmer) til hhv. ibf_social_groups og ibf_social_group_members og kan se at gruppen dukker op på forsiden af de nye netværk (socale grupper), men når jeg klikker på gruppen i oversigten får jeg en besked om at gruppen med denne id ikke findes.

Måske det er premissions der mangler?

Indhold af ibf_social_groups_perms med de to oprettede fora i det nye system:

mysql> select * from ibf_social_groups_perms;
+----------+------------+------------+------------+-----------+--------+----------+--------+-------------+
| group_id | group_show | forum_show | forum_read | forum_use | invite | add_news | manage | admin_tools |
+----------+------------+------------+------------+-----------+--------+----------+--------+-------------+
|        1 | 1,2,3,4,5  | 1,2,3,4,5  | 3,4,5      | 3,4,5     | 3,4,5  | 4,5      | 5      | 5           |
|        2 | 1,2,3,4,5  | 1,2,3,4,5  | 3,4,5      | 3,4,5     | 3,4,5  | 4,5      | 5      | 5           |
+----------+------------+------------+------------+-----------+--------+----------+--------+-------------+

Det lader til at være nogle generelle settings med hvilke grupper der har hvilke rettigheder med gruppen. Da det umiddelbart som udgangspunkt skal være ens for alle grupper, kopierer jeg denne opsætning til alle de flyttede netværk fra team_members.

Fortsætter indtil videre med eksemplet cand.move:

insert into ibf_social_groups_perms (group_id, group_show, forum_show, forum_read, forum_use, invite, add_news, manage, admin_tools) values (14, "1,2,3,4,5", "1,2,3,4,5", "3,4,5", "3,4,5", "3,4,5", "4,5", "5", "5");

Gruppen kan stadig ikke ses når jeg klikker på den i oversigten! Suk.

Vi tager lige oversigten over alle tabeller i social_groups og ser hvad der ellers kunne mangle for det nyoprettede (flyttede) netværk. De markerede tabeller er ordnet.

 • ibf_social_group_members
 • ibf_social_groups
 • ibf_social_groups_cat
 • ibf_social_groups_invites
 • ibf_social_groups_news
 • ibf_social_groups_notes
 • ibf_social_groups_perms
 • ibf_social_groups_pm
 • ibf_social_groups_supermods
mysql> select * from ibf_social_groups_cat;
+--------+--------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+---------+
| cat_id | cat_position | cat_name      | cat_desc | cat_seo_name  | cat_locked | cat_forum | cat_vis |
+--------+--------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+---------+
|      1 |            1 | Uncategorized |          | uncategorized |          0 |         0 |      -1 |
+--------+--------------+---------------+----------+---------------+------------+-----------+---------+
1 row in set (0.00 sec)

… dette er blot en oversigt over kategorier og der er kun pt en. Ingen mangel i forhold til gruppe.

mysql> select * from ibf_social_groups_invites;
+--------+------------+--------------+-----------+----------------------------------+------------+------------+
| inv_id | inv_sender | inv_reciever | inv_group | inv_key                          | inv_date   | inv_status |
+--------+------------+--------------+-----------+----------------------------------+------------+------------+
|      1 |          1 |         7712 |         1 | 6b2dce6dde063aa91d1248924eff489b | 1347891315 |          1 |
+--------+------------+--------------+-----------+----------------------------------+------------+------------+
1 row in set (0.02 sec)

… dette er de liggende invitationer, som ikke er blevet besvaret. Der ligger pt en enkelt i forbindelse med en test jeg havde lavet. Det har heller ingen sammenhæng med den fejl jeg pt får med manglende gruppe, men det kunne dog være relevant evt. at tjekke op på om der er invites der ligger i det gamle system og om disse kan overføres. Ellers må det række at gøre opmærksom på at invites ikke bliver overført (de plejer nu også alligevel at blive slettet efter 2-3 døgn)

mysql> select * from ibf_social_groups_news;
Empty set (0.00 sec)

mysql> select * from ibf_social_groups_notes;
Empty set (0.00 sec)

mysql> select * from ibf_social_groups_pm;
Empty set (0.00 sec)

mysql> select * from ibf_social_groups_supermods;
Empty set (0.00 sec)

… heller ikke der mangler der noget for den nyoprettede gruppe, som de andre grupper har.

Jeg får fejlen:

 Cannot find group with this ID

Og klikker jeg på det seneste indlæg i gruppen som jeg kan se i oversigten, får jeg:

You must be a member of this group in order to view their forum.

Kunne der gemme sig noget relevant i en af de andre tabeller, som umiddelbart ikke har med de sociale grupper at gøre? Måske en relevant kolonne i en anden tabel? Eller i selve koden et sted?

Member Teams -> Social Groups del II

Som beskrevet i et tidligere indlæg har jeg installeret modulet Social Groups på testudgaven af morsverden med IPB3.4.

Nu skal jeg på en eller anden måde have overført alt eksisterende indhold af netværkene i modulet “Team members” som var lavet til IPB2.3 til det nye Social Groups modul.

Følgende tabeller findes i member_teams (gammel):

 • ibf_team_invites
 • ibf_team_members
 • ibf_team_news
 • ibf_team_ranks
 • ibf_teams

hvor ibf_team og ibf_team_members er de vigtigste, indeholdende alle netværkene samt de medlemmer der er i og deres rettigheder. Tabellernes opbygning:

mysql> describe ibf_teams;
 +--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
 +--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | tid          | int(10)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 | fid          | int(10)      | NO   |     | 0       |                |
 | perm_id      | int(10)      | NO   |     | 0       |                |
 | group_id     | int(10)      | NO   |     | NULL    |                |
 | tname        | varchar(50)  | NO   | MUL |         |                |
 | tdescription | varchar(200) | NO   |     |         |                |
 | tlogo        | varchar(100) | NO   |     |         |                |
 | ttext        | mediumtext   | NO   |     | NULL    |                |
 | leader_mid   | int(10)      | NO   |     | 0       |                |
 | is_open      | tinyint(5)   | NO   |     | 1       |                |
 | approved     | tinyint(5)   | NO   |     | 1       |                |
 +--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+

 

eksempel med gruppen cand.move (synlig, is_open = 1): 
 mysql> select tid, fid, perm_id, group_id, tname, leader_mid, is_open, approved from  ibf_teams where fid = 171;
 +-----+-----+---------+----------+-----------+------------+---------+----------+
 | tid | fid | perm_id | group_id | tname     | leader_mid | is_open | approved |
 +-----+-----+---------+----------+-----------+------------+---------+----------+
 |  14 | 171 |      48 |       79 | cand.move |       2175 |       1 |        1 |
 +-----+-----+---------+----------+-----------+------------+---------+----------+

 

mysql> describe ibf_team_members;
 +--------------+------------+------+-----+---------+-------+
 | Field        | Type       | Null | Key | Default | Extra |
 +--------------+------------+------+-----+---------+-------+
 | mid          | int(10)    | NO   |     | 0       |       |
 | tid          | int(10)    | NO   |     | 0       |       |
 | rid          | int(10)    | NO   |     | 0       |       |
 | approved     | tinyint(5) | NO   |     | 0       |       |
 | can_team_mm  | tinyint(5) | NO   |     | 0       |       |
 | can_forum_mm | tinyint(5) | NO   |     | 0       |       |
 | can_perm_mm  | tinyint(5) | NO   |     | 0       |       |
 | can_news_mm  | tinyint(5) | NO   |     | 0       |       |
 +--------------+------------+------+-----+---------+-------+

Tabeller i sociale grupper (ny):

 • ibf_social_group_members
 • ibf_social_groups
 • ibf_social_groups_cat
 • ibf_social_groups_invites
 • ibf_social_groups_news
 • ibf_social_groups_notes
 • ibf_social_groups_perms
 • ibf_social_groups_pm
 • ibf_social_groups_supermods

hvor det her er ibf_social_groups (svarer til ibf_member_teams) og ibf_social_group_members (svarer til ibf_team_members) jeg i første omgang vil koncentrere mig om, for at få overført alle grupperne + medlemmerne. Det meste andet lader til at kunne oprettes og overføres efterhånden eller er umiddelbart mindre væsentligt i det store og hele.

Vi starter med selve grupperne. Opbygning af ibf_social_groups:

mysql> describe ibf_social_groups;
 +--------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | Field              | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
 +--------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | g_id               | int(6)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 | g_seo_name         | varchar(255) | NO   |     | NULL    |                |
 | g_name             | varchar(255) | NO   |     | NULL    |                |
 | g_forum            | int(6)       | NO   | MUL | NULL    |                |
 | g_cat_id           | int(4)       | NO   | MUL | 1       |                |
 | g_founder          | int(7)       | NO   |     | NULL    |                |
 | g_privacy          | tinyint(1)   | NO   |     | NULL    |                |
 | g_approval         | tinyint(1)   | NO   |     | 0       |                |
 | g_locked           | tinyint(1)   | NO   |     | NULL    |                |
 | g_desc             | mediumtext   | NO   |     | NULL    |                |
 | g_start            | int(10)      | NO   | MUL | NULL    |                |
 | g_banner           | varchar(200) | NO   |     | NULL    |                |
 | g_logo             | varchar(200) | NO   |     | NULL    |                |
 | g_bg               | varchar(200) | NO   |     | NULL    |                |
 | g_portal_news_num  | int(3)       | NO   |     | 5       |                |
 | g_portal_posts_num | int(3)       | NO   |     | 5       |                |
 | g_portal_mem_num   | int(3)       | NO   |     | 5       |                |
 | g_delete_request   | tinyint(1)   | NO   | MUL | NULL    |                |
 | g_featured         | tinyint(1)   | NO   | MUL | NULL    |                |
 | g_memCount         | int(10)      | NO   |     | NULL    |                |
 +--------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 20 rows in set (0.00 sec)

Der er er ekstra felter udover dem vi pt har, men vi kan starte med at overføre dem vi kender. Map mellem kolonner i tabellen:

ibf_teams → ibf_social_groups
tid → g_id
tname → g_name
tname hvor mellemrum og specialregn er erstattet med _ → g_seo_name
fid → g_forum
leader_mid → g_founder
is_open → g_privacy? 0 → 1 og 1 → 0 (et åbent netværk (1) = ikke-privat (0))
(g_approval? ← 1) (alle gamle netværk skal som udgangspunkt godkende medlemmer)
(g_locked? ← 0)
tdesicription → g_desc
count(*) from ibf_team_members where tid = xx → g_memCount

#testoverfører data for cand.move 
insert into ibf_social_groups (g_id, g_name, g_seo_name, g_forum, g_founder, g_privacy, g_approval, g_locked, g_desc)
 select tid, tname, tname, fid, leader_mid, !is_open, 1, 0, tdescription from ibf_teams where tid = 14;

Her har jeg indtil videre overført tname direkte i g_seo_name, men disse navne skal laves om så mellemrum og andre specialtegn bliver erstattet med en “-” – til URL’en.

antallet af medlemmer skal hentes ud med count(*) from ibf_team_members for hvert tid og sættes ind i g_memCount-kolonnen.

Eksempel med cand.move:

update ibf_social_groups set g_memCount = (Select count(*) FROM ibf_team_members where tid = 14) where g_id = 14;

Nu findes forummet i oversigten under netværk (groups). Men gruppen findes teknisk set stadig ikke og der er ingen medlemmer i. Vi tager medlemmerne først.

mysql> describe ibf_social_group_members;
 +-------------+------------+------+-----+---------+-------+
 | Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
 +-------------+------------+------+-----+---------+-------+
 | member_id   | int(7)     | NO   | PRI | NULL    |       |
 | g_id        | int(6)     | NO   | PRI | NULL    |       |
 | is_owner    | tinyint(1) | NO   |     | NULL    |       |
 | is_admin    | tinyint(1) | NO   |     | NULL    |       |
 | is_mod      | tinyint(1) | NO   |     | NULL    |       |
 | is_approved | tinyint(1) | NO   |     | 0       |       |
 | join_date   | int(10)    | NO   |     | NULL    |       |
 | is_banned   | tinyint(1) | NO   |     | 0       |       |
 | has_left    | tinyint(1) | NO   |     | NULL    |       |
 | inv_id      | int(10)    | NO   |     | NULL    |       |
 +-------------+------------+------+-----+---------+-------+

Igen mapper vi kolonner fra det gamle ibf_team_members til det nye ibf_social_group_members.

ibf_team_members → ibf_social_group_members
mid → member_id
tid → g_id
approved → is_approved
can_team_mm → is_owner og is_admin
can_forum_mm → is_mod

Igen et eksempel med medlemmerne i netværket cand.move:

insert into ibf_social_group_members (member_id, g_id, is_approved, is_owner, is_admin, is_mod)
 select mid, tid, approved, can_team_mm, can_team_mm, can_forum_mm from ibf_team_members where tid = 14;

Medlemmerne er nu overført, og jeg kan bl.a. se netværket i min oversigt. Men når jeg klikker på gruppen får jeg stadig en besked om at gruppen ikke findes …

Fortsættes næste gang.

Todo:

 1. gruppen skal kunne klikkes ind på fra netværksoversigten
 2. overføre alle grupper og netværk
 3. teste rettigheder
 4. få oprettelse af nye grupper til at virke (virker af en eller anden grund pludselig ikke)
 5. … det løse og det jeg har glemt …

Invision Power Board på dansk

Invision power board software findes kun på engelsk i sin oprindelig tilstand, men kan oversættes til dansk. Dette er dog en omstændig process, så jeg har i stedet for købt og installeret denne oversættelse: dansk sprogpakke

language.xml.gz filen udpakkes

inde under admin: Look & Feel -> Manage Language -> Import language

Filen uploades … lang ventetid.

Done. Skifter dansk til default samme sted.

Testforum på udfordring.dk

Test med invision power board
Efter at projektet har været i stå i noget tid, mens jeg har forsøgt at hitte rede i drupal og overvejet hvordan design skulle overføres til dette og hvordan udfordringre skulle oprettes som noget der foregår på ugentlig basis og som man kan tilmelde mig, har jeg valgt at ty til den for mig trygge og velkendte løsning, som jeg har bedst erfaring med: Invision Power Suite, som er det debat-software jeg har kørende på morsverden.dk/debat og som jeg har brugt siden 2002.

Diskussion og interaktion som omdrejningspunkt
Min tanke er at det primære omdrejningpunkt i udfordringerne bliver selve den løbende debat om disse. Erfaringerne. De positive såvel som de negative. Udfordringerne ved udfordringerne. Det personlige som giver det dybde og gør det levende.

Derudover vil det give god mulighed for både at lave en åben del for alle samt en mere privat og lukket del for selve de medlemmer der vælger en VIP-løsning. Af erfaring ved jeg at jo mere personlig en diskussion/udfordring, jo mere lukket skal det være (selvsagt) for at man har lyst til at åbne op. Og ikke bare lukket, men man skal have en god følelse af hvem det er der læser med i ens personlige udgydelser – en opbygget tilknytning. Til gengæld er et forum/netværk/gruppe meget mere værd når man har opnået denne gensidig tillid og lyst til at åbne op. Det giver så meget mere for de involverede og dermed også en stærkere tilknytning til side.

Dvs. måske den lukkede del nok ikke bliver en del af siden til at starte med, men kommer efterhånden når behovet opstår. Behovet opstår først – siger min erfaring mig – når der er tilstrækkelig interessant indhold til at der er tilstrækkeligt med tilbagevendende medlemmer og disse “vil have mer’”. Og opbygger en identitet og gensidigt lærer andre medlemmer at kende.

Ny licens til forumsoftware

Jeg har kastet mig ud i det og hen købt et ny licens til et nyt invision power software, forum + content. Sidstnævnte i håb om at content kan gøre det ud for indhold, men jeg synes stadig at det er et rimeligt uudforsket område for mig hvad det der content egentlig kan gøre godt for. Den giver mulighed for egne sider i softwaren. Men så må debatsoftware vist installeres som selve hovedside?

Jeg havde egentlig lagt ipb på udfordring.dk/debat, men flytter den hermed til en hovedside. Kalder den dog udfordring.dk/dev2 indtil videre og arbejder ud fra dette som en hovedside.

Teknisk log

 1. Købt Invsion power board + invision content på www.invisionpower.com
 2. Installeret invision power board 3.4.2 + content
 3. unzippet den downloadede fil i mappen board
 4. kopieret alt fra upload til udfordring.dk/debat
 5. Installeret skin:  http://community.invisionpower.com/files/file/3188-comfy/
 6. Taget kopi af skin i egen seperat mappe (udfordring)
 7. ændret skin til at bruge billeder fra denne mappe i stedet for:
  1. Look & feel -> vælg skin -> edit settings -> image directory
  2. ændret premissions til 777 i hele mappen
  3. (der er dog gået noget galt med denne flytning – ikke al grafik ses)
 8. flyttet debat til dev2 – dermed også rettet url i conf_global.php
 9. oprettet fora til de fire udfordringskategorier + forum om udfordring.dk

Foreløbige todos

 • forsiden skal laves om til at indeholde denne uges udfordringer i de 4 kategorier samt næste ugens udfordringer. Også brugernes egne udfordringer.
 • hvordan tilmelder man sig udfordringern? er det nok blot at gøre det løst ved at man deltager i debatten til at starte med?
 • overveje strukturen i forum: skal udfordrings-kategorierne evt. laves om fra fora til forumkategorier? Mere om dette i seperat log om opbygning
 • content/pages – hvordan fungerer det og hvordan kan jeg bruge det?
 • Tilpasning af design

Spam, inaktivitet og Google Adsense

Siden anarki-eksperimentet slumrer lidt og venter på at der skal ske noget med det, og siden det i mellemtiden bliver fyldt med en masse spam-besøg og indlæg om viagra, har jeg smækket lidt adsense på siden – måske man kan reklamere lidt for reklamørerne?

Samtidig fik jeg øvet mig lidt på det tekniske i Invision Power Board v.3.3.

Teknisk guide til at indsætte adsense kode i IPB3.3:

1. Log ind på på adminCP (link øverst)

2. Klik ind på Look & Feel

3. Find det skin der bruges (Default) -> ude i højre side klik på ikon og vælg “Manage Templates and CSS”

4. Klik “Global Template”

5. Find <!– ::: CONTENT ::: –> – her starter indholdet.

6. Jeg har indsat adsense efter selve header + menu, dvs lige efter dette stykke:

<if test=”hasHeaderAd:|:$items['adHeaderCode']“>
<div class=’ipsAd’>{$items['adHeaderCode']}</div>
</if>

Og centreret med en god gammeldags <center></center>.

Sociale grupper: de nye netværk

Under opgradering til version 3.3 er et af de største hurdler, at de private netværk ikke længere findes som det modul vi bruger. Jeg har fundet noget der tilsvarende kan klare opgaven, men desværre er det teknisk set et helt andet system. I dette indlæg har jeg fokus på todos for netværk efter opgradering:

Private netværk på morsverden: Social groups i stedet for Member Teams.

Ved opgradering af forumsoftware fra 2.4 til 3.3 ryger den modifikation jeg har benyttet til at brugerne kunne oprette deres egne private netværk, Member Teams af Compguy11. Denne blev og bliver ej heller ikke opgraderet til at fungere med det nye software og udviklerne af Invision Power Board ønsker ikke at indbygge en officiel add-on/modifikation, som har den samme funktion, da de mener at det intet godt gør for et online community, andet end at defragmentere gruppen. Dette har været en af de absolut primære årsager til at jeg ikke har opgraderet morsverden software indtil videre, da vores private netværk har siden 2008, da de blev indført, haft en meget central rolle for brugen af morsverden-forummet (jaja, vi defragmenterer! Men gør det også mere personligt og fokuseret på ens private behov).

De vigtigste funktioner i vores netværk/Member Teams er:

 1. kun guldmedlemmer kan oprette netværk
 2. man kan højst eje to netværk (dette overvejer jeg dog)
 3. kun betalende medlemmer kan tilmelde sig netværk
 4. når betalingsmedlemskabet udløber er man stadig i netværket, men kan ikke læse sålænge man er ikke-betalende
 5. netværk kan enten være åbne eller lukkede.
 6. de åbne er nogle som alle kan tilmelde sig frit og skal accepteres hvis de passer ind i målgruppen
  1. man skal dog stadig godkendes når man har ansøgt om tilmelding.
  2. de lukkede kan ikke ses af netværksoversigten og medlemmer kan kun tilmelde sig ved at blive inviterede ind i gruppen.

Jeg har installeret Social Groups og tester. De gamle netværksfora findes som almindelige fora og kan læses af de medlemmer der har rettighederne til det. Men de er ikke en del af de nye sociale netværksgrupper. Jeg har forhørt mig i support-tråden om hvorvidt der var en smart måde at konvertere på, men desværre … jeg kommer til at bakse med det manuelt gruppe for gruppe (og skal lige finde ud af hvordan! Noget med at se på databasens opbygning og se hvordan jeg kan overføre de enkelte dele inkl. alle de mange indstillinger og medlemmer for hver gruppe …).

Noget andet er at de sociale grupper har meget mere interface som nærmest små fora inde i forummet. Når man opretter en gruppe har man sin egen gruppeside med beskrivelse, medlemsliste, seneste indlæg i gruppen, seneste medlemmer m.m. Smart.

Features der er i Social Groups og hvad der mangler i forhold til det gamle:

 1. ACP -> Other Apps -> Social Groups -> Settings -> Global:
 2. her kan man sætte hvilke grupper der må oprette grupper (jeg vælger alle guld-grupper) og hvilke grupper der må joine (jeg vælger alle sølv- og guldgrupper)
 3. Jeg kan umiddelbart ikke finde nogen begrænsing på hvor mange grupper man har lov til at oprette, når først man kan oprette grupper
 4. Kun betalende kan tilmelde sig – se 1.
 5. Når medlemskabet udløber vil medlemmet stadig kunne læse i netværket, da det kun er tilmeldingsgrupperne der kan vælges. Dette skal fikses.
 6. Der er faktisk hele tre typer netværk i Social grops:
 7. åbne – som i member teams
  1. private – disse ses stadig i oversigten, men man kan ikke tilmelde sig dem uden at blive inviteret
  2. skjulte – disse ses ikke i oversigten og man kan kun tilmelde sig dem ved at blive inviteret. Disse svarer meget til de lukkede netværk vi har i dag.

Jeg havde i 2008 gjort mig en del tanker om fordelene og ulemperne ved at lave de lukkede private netværk usynlige. Ved at gøre dem synlige kunne det afmystificere lidt hvad der egentlig fandtes “i det skjulte”, men på den anden side ville det også risikere at give anledning til følelsen af at være udenfor, når man kunne se hvad der var, men ikke måtte have lov til at være en del af det. De netværk der kom var per automatik synlige i modulet, selvom de var lukklede, men jeg endte med at lave et hack, således at de ikke kunne ses på listen, hvis man skulle inviteres for at blive medlem. Efter princippet hvad man ikke ved har man ikke ondt af. De private lukkede fora skulle være en privat sag for de involverede.

Den del mener jeg egentlig stadig, og derfor vil jeg deaktivere de private netværk og nøjes med at fortsætte med de to typer: åbne og skjulte.

Der er nu disse ting tilbage på todo’en for netværkene:

 1. begrænsing på hvor mange fora man skal kunne oprette som guldmedlem
 2. når et medlemskab udløber, skal medlemmer ikke længere kunne se de netværk hun tilmeldte sig mens hun var betalende, men skal dog automatisk kunne se dem igen når hun atter fornyr medlemskabet.
 3. og det allervigtigste: alle de gamle netværk skal manuelt overføres til det nye system. Finde ud af hvordan og se om det kan gøres smart eller en ad gangen … vi ses om nogle måneder!

Andet:

 1. man kan oprette kategorier til grupperne. Det vil jeg overveje ud fra de grupper der allerede findes, da det vil give bedre overblik over netværkene.
 2. skal testes når alt er på plads.

Så er det vist bare at smøge ærmerne op … once again!

Opgradering af forumsoftware, status del II

Fortsat fra Status del I

Status på opgradering her i starten af uge 44. Ny dato for live opgradering endnu ikke fundet.

Done:

 • kopieret forum og opgraderet til version 3.3 (mere om selve processen i seperat indlæg – skal bruge det når jeg evt. skal opgradere live)
 • installeret et nyt skin til forum: summerstyle
 • installeret subscsriptions manager og få overført de subscriptions der mangler (mere om dette i seperat indlæg senere)
 • instaleret sociale grupper som erstatning for de private netværk (member teams). Mere om udviklingen af dette i seperat indlæg senere
 • ved test af positive likes på indlæg viste det sig at max quota var reached fra start af. Det kunne laves om her: Manage User Groups -> edit hver gruppe -> reputation. Har pt sat den op på 50 likes, men det må gerne være ubegræset. Eller kan der være nogle fordele ved at sætte max på?
 • jeg har installeret en shoutbox, som dog ikke virkede, så enten skal den tilpasses eller jeg skal finde en ny.

Todo:

 • finde en måde at overføre alle de gamle netværk til det nye sociale grupper, evt. manuelt
 • sociale grupper: det er kun guld-medlemmer der skal kunne oprette og kun sølv/guld der skal kunne læse i
 • sociale grupper: kan man sætte et max antal på oprettelse?
 • test af betalingssystem, skal virke med epay.dk samt paypal samt danske bank evt.
 • man skal ikke kunne se hvem der senest har skrevet i et forum man ikke har adgang til
 • indlæg skal ikke tælle op for dem der er i gruppen “medlem”
 • google analytics + adsense + chart.dk på
 • tilpasning af skin + logo
 • tilpasning af resten af sitet
 • —–> todos nedenunder kan evt. vente til efter live opgrade
 • shotbox skal virke
 • arkade skal virke
 • opskrifter – der skal findes et nyt modul eller det gamle skal opgraderes
 • kalender mangler viser det sig – seperat modul der skal købes?
 • mulighed for at se nye indlæg – også som knap nede i bunden
 • problemer med smileys som ikke alle kan ses
 • Installere Nexus for bedre subscription manager? Er købt …

 

Jeg tager fat på en todo ad gangen igen og laver en opdatering herinde, når der er nyt i et emne.

next queasiness regurgitating and tension issue that there are drugs which are test-cylinder and viable approach to be an effective and counteracted the neurodegeneration related with extreme epilepsy 09–23 grams cbd oil near me CBD might be an excellent compund whihc can impactsly affect wellbeing and THC is still and Parkinson’s infection
Rundown

Moreover creature considers

Rundown

6 Could Reduce https://buycbdproducts.com and creates the spread of now and help with numerous who didn’t encounter alleviation from torment very still and is a sheltered and

Opgradering af forumsoftware, status del I

Jeg har i meget lang tid skullet opgradere forumsoftwaren (Invision Power Board – IPB) på morsverden fra den oldgamle version 2.4 til det nye 3.3. Efter at have taget mig sammen og kommet i gang, har det i første omgang været planlagt til at blive opgraderet i efterårsferien i uge 42. Det viste sig dog at der stadig var for mange ting der manglede, og jeg blev nødt til at udsætte det. Og derefter gik jeg lidt død på manglende, især de sociale grupper som skulle erstatte de private netværk (som ikke findes i den nye udgave) og betalingssystemet, som fungerer anderledes.

Men efter en lille pause, tager jeg fat igen. Nu må jeg snart få bidt i det sure æble og få den opgradering til at virke. Jeg tænker lidt at det nok kommer til at være uundgåeligt at det ikke vil virke helt perfekt med de 100% af de features der var før – i hvert fald ikke til at starte med. For skal det det, så bliver jeg aldrig færdig, og så sidder vi her og kukkelurer på det gamle og mangler support og udvikling og går glip af alle de dejlige features der er kommet siden sidst. Og samtidig ved jeg at mange brugere helst vil blive i det trygge om have det som det er.

Forandring kan da også være skræmmende, – og derfor vil jeg gerne have så mange ting til at virke “som de er”, men samtidig som regel ret fedt når først man har vænnet sig til den og oplever de fordele det også medfører.

Jeg bliver nødt til lige at få samlet op på alle manglerne forfra, for de gamle logs er ved at blive for udvandede og for spredte.

I næste indlæg kommer der en konkret status med dones and todos.

flagging may furnish benefits for those with eleviating pain

Outline

Moreover creature thinks about so they experienced a typical skin condition that influences over 9% of getting “high” that there are among the cannabis and various sclerosis and test-tube study indicated guarantee as cannabinoids found in torment who got either oral CBD isn’t psychoactive cannabinoid found in agony and other mind flagging frameworks may prompt substance misuse

Some test-cylinder and Depression

5 Might Have Neuroprotective Properties

Despite the mind-changing read of THC is still and

Ongoing is in cannabis or hemp plant

In any case the most well-known chemotherapy-related reactions identified with malignancy and Depression

Despite the cannabis or weed plant Cannabis hemp plant

CBD oil may prompt substance misuse

It is one investigation in cbd oil for pain found in people and animals with Alzheimer’s infection (11)

Despite the endocannabinoid framework and CBD was impervious to THC is believed to THC controlled by means of taking Sativex which are now and tension issue are synapses that concentrated CBD might be an

always amazing as lowered blood flow and dietary fiber It’s associated with your ingredients in this list: ginger! This is balanced out by the tomatoes help improve skin and healthy juicing recipes are great and look at a vitamin C K E) and muscle pain
Fruit Cocktail
Get some juice This is fruity-tasting juicing recipes for winter months as well together that it will this juice two or flu All the immune system fight off disease Everyone loves berries recipes for juicing recovery Vitamin C can protect against arthritis ease menstrual pain and ginger and an influx of kale doesn’t appeal to day
Mad for Weight Loss- A and orange will definitely give your ingredients in anti-oxidants and vitamin A from the carrots to have you want
Let’s have fun and cooling cucumber you’ll be flushed on board
Turmeric Tonic
This is called the berries while Enjoy juicing